Här hittar du en utförlig guide för vad du ska tänka på när du investerar i aktier. Vi förklarar konkreta exempel på både positiva och negativa faktorer som påverkat riktiga företag på olika sätt.

Makrofaktorer

Med makrofaktorer menar man de större omständigheter i omvärlden som kan påverka företagets utveckling. Det kan exempelvis vara att den marknaden man agerar på går sämre än väntat. Försämrade förutsättningar kan vara nedsatt betalningsförmåga eller inflation vilket gör att importer blir dyrare.

Mikrofaktorer

Mikroekonomiska faktorer kan man sammanfatta som de ekonomiska faktorerna som är kopplad till en marknad. De två vanligaste begreppen som är kopplade till mikroekonomi är pris och efterfrågan.

Interna faktorer

När det gäller interna faktorer så åsyftas de interna faktorerna i bolaget som kan ses som styrkor. Det kan exempelvis vara ett bra säljteam, en bra ledningsgrupp eller andra styrkor som starkt varumärke eller bäst utbud i branschen.

Externa faktorer

En extern faktor är något som ligger utom bolagets makt och kan vara både positiva eller negativa saker. Två typiska saker som kan påverka externt är bland annat media och konkurrensen på marknaden.

Så ska du tänka

Det finns ingen exakt formel för vad som är rätt eller fel när man investerar i aktier. Det finns olika teorier som förespråkar minimal information medans andra förespråkar omfattande och komplex information vid investeringsval. Vad som passar just dig beror helt på hur mycket tid och kunskap som du har. Vår rekommendation är att man börjar med att läsa av en marknad och spekulera kring utveckligen. Dokumentera hur den ser ut idag, följ den under ett halvår och jämför utfallet med dina spekulationer.

Hade du rätt? Var du fel ute? Vad berodde det på?

För att öka intresset för att läsa på om den marknaden du följer kan du välja att investera ett mindre belopp eller använda “låtsasvaluta” som ofta återfinns på tradingplattformarna.