Jämför bilförsäkring - Hitta den bästa & billigaste bilförsäkringen

Hitta den billigaste bilförsäkring från de populäraste försäkringsbolagen. Ansökan tar bara ett par minuter & är helt gratis. Välkommen!

Vad är en bilförsäkring?

En bilförsäkring är en s.ka. sakförsäkring eller fordonsförsäkring med syfte att skydda det ekonomiska värdet av bilen. Försäkringen kan bland annat täcka oförutsedda trafikskador, personskador, stenskott, brand och andra form av skador som bilen kan utsätta andra för eller utsättas för när den är i bruk. En bilförsäkring brukar delas upp i tre delar: trafikförsäkring samt hel- och halvförsäkring

Hur mycket kostar en bilförsäkring?

Vad en bilförsäkring kostar beror på flera faktorer. Premien baserar bland annat på dig som ägare, vem som kör bilen vid skadetillfället samt vad det är för bil. Alla försäkringsbolag använder egenutvecklade prissättningsmodeller för sina bilförsäkringar. Dessa är komplexa matematiska formler som gör att det inte finns något enkelt sätt att beräkna kostnaden för en bilförsäkring utan att begära prisförslag från försäkringsbolagen. Vi rekommenderar därför att man jämför bilförsäkringar från flera försäkringsbolag genom t.ex. en försäkringsförmedlare för att få en så tydlig överblick som möjligt vilka priser och villkor som gäller.

Vad ingår i en bilförsäkring?

En bilförsäkring brukar delas upp i tre delar. Trafikförsäkring: Täcker personskador & vagnskador för den ej ansvarige parten vid trafikolyckor. Denna försäkring är obligatorisk för alla bilar som förs i trafiken. Halvförsäkring: Täcker varierande skador och problem. Normalt sett innefattar försäkring skydd mot brand, stöld av fordon, stöld ur fordon, stenskott, feltankning, motorhaveri m.m. Helförsäkring: Innefattar motsvarande skydd som halvförsäkring, enda skillnaden är att helförsäkringen också innefattar vagnskador på den ansvarige partnens fordon vid trafikolyckor. Vissa försäkringsbolag erbjuder även tilläggsförsäkringar som man kan addera till sin bilförsäkring.

Notera att avtal & villkor skiljer sig mellan olika försäkringsbolag och försäkringsavtal. Vi tar ej ansvar för avvikande villkor utan du som försäkringstagare är ansvarig för att vara införstådd i de avtal som du tecknar med försäkringsbolaget. 

Vad är en trafikförsäkring?

Trafikförsäkringen är den del av bilförsäkringen som är lagstadgad. En trafikförsäkring täcker personskador & vagnskador för motparten i en trafikolycka, d.v.s fordonet till den som inte är ansvarig för trafikolyckan.

Ska jag välja hel- eller halvförsäkring?

Den primära skillnaden mellan hel- & halvförsäkring är helförsäkringen ger dig ersättning för vagnskador av ditt eget fordon när du är den ansvarige parten i en trafikolycka. Helförsäkringar har därför betydande högre försäkringspremier än en halvförsäkring och det brukar därför inte löna sig att helförsäkra äldre bilar.

Vilka tillägg finns till en bilförsäkring?

  • Hyrbil: Hyrbilsförsäkring innebär att du som försäkringstagare har rätt till hyrbil medan din bil är på service eller dylikt. 
  • Assistans: Assistansförsäkring innebär att du som försäkringstagare har rätt till bärningshjälp inom utsatt tid vid t.ex. Motorhaveri. 
  • Allrisk: En allriskförsäkring till bilen är motsvarande drulleförsäkring på en hemförsäkring. Den skyddar dig mot t.ex. Kaffespill och andra oförutsedda olyckor som kan ske på bilens interiör och exteriör.

Vilka tillägg finns till en bilförsäkring?

Vissa försäkringsbolag erbjuder en s.ka. avställningsförsäkring eller garageförsäkring. En avställningsförsäkring skyddar bilen mot t.ex. stöld och skadegörelse. Notera att avställda bilar ej får föras i trafik när de inte är påställda eller har en trafikförsäkring. En avställningsförsäkring gäller inte vid bogsering av avställda bilar då man behöver ställa på en bil och teckna en giltig trafikförsäkring för att den överhuvudtaget ska få föras i trafiken. 

Vem kan stå på en bilförsäkring?

Det är enbart ägaren och huvudsakliga brukaren som kan stå på en bilförsäkring. Om man skriver försäkringen på någon annan än den som är huvudsaklig brukare kan ersättningar för försäkringen utebli. 

Det är t.ex. inte tillåtet att skriva ett fordon på en förälder för att få lägre försäkringspremie och självrisk. Om försäkringsbolaget upptäcker detta finns det risk att ersättning uteblir helt och hållet.

Vad gäller för bilförsäkring när man är under 25 år?

Unga förare bedöms utge högre trafikrisk än äldre och mer erfarna förare. När man tecknar bilförsäkring blir man normalt sett tillfrågad om en person under 25 år kommer att använda bilen då det avgör vilken självrisk som ska betalas vid eventuella skador eller problem. Alla försäkringsbolag riskbedömmer unga förare olika vilket innebär att de t.ex. enbart har högre premier och självrisk om man är under 20 eller 24 år istället för 25 år.   

Vad kostar självrisken på en bilförsäkring?

Unga förare bedöms utge högre trafikrisk än äldre och mer erfarna förare. När man tecknar bilförsäkring blir man normalt sett tillfrågad om en person under 25 år kommer att använda bilen då det avgör vilken självrisk som ska betalas vid eventuella skador eller problem. Alla försäkringsbolag riskbedömmer unga förare olika vilket innebär att de t.ex. enbart har högre premier och självrisk om man är under 20 eller 24 år istället för 25 år.   

Tänk på det här innan du tecknar bilförsäkring

Avtal, priser och villkor på bilförsäkringar skiljer sig alltid från fall till fall.  Därför är det viktigt att du som försäkringstagare begär offerter från flera olika försäkringsbolag för att se till att du får den bästa bilförsäkringen till det bästa priset. Det är även rekommenderat att man läser på ordentligt om bilförsäkringen man tecknar för att se till att man tecknar en giltig försäkring med ett skydd som passar ens egna unika situation. 

Frågor man kan ställa sig: 

  • Är det ekonomiskt hållbart att teckna helförsäkring eller motiveras inte den höjda premien vid eventuell trafikskada?
  • Vilka kommer att köra bilen?
  • Vart och hur kommer bilen parkeras?

 

Tänk på det här innan du tecknar bilförsäkring

Idag finns många spännande uppstickare på marknaden som förväntas förändra hela försäkringsbranschen. Vi har t.ex. bolag som PayDrive där din försäkringspremie beräknas utifrån hur du för dig och hur riskbenägen du är i trafiken. Detta är en väldigt spännande utveckling som förhoppningsvis kommer minska vårdslösheten i trafiken och på så sätt minska skador och rädda många liv. 

Glöm inte jämföra finansieringsalternativ

Utöver bilförsäkringen så är naturligtvis finansieringen en viktig del att få till i sin bilekonomi. Hos oss kan du idag jämföra billån och inom kort även billeasing.