Vill du låna pengar och undrar vilken åldergräns det är för att ta ett lån? Nedan svarar vi på alla frågor som berör lån och åldersgränser. För att besvara på frågan om ålder och olika typer av lån så vill vi inleda med att förklara anledningen till varför det finns begränsningar att få låna beroende på ålder.

När man fyller 18 år i Sveriges blir man enligt lag myndig. Att bli myndig innebär en helt nya frihet men även ett helt nytt ansvar. Dina föräldrar tappar ansvaret för dina handlingar och du har nu rätt att göra som du vill. Att kunna göra som man är en härlig känsla men det som känns rätt för stunden kanske inte alltid är det bästa för dig och framförallt din ekonomiska situation över tid.  Detta är något som banker & långivare är skyldiga, enligt lag, att ta i beaktning när de bedömer vem som  får ta ett lån.

Med det sagt finns inget enkelt svar men nedan har jag försökt vanliga besvara frågor som berör lån och ålder.

Varför måste man vara 18 år för att ta ett lån?

De flesta långivare brukar kräva att man är 18 år för att ta ett lån men vissa har egna riktlinjer som delvis begrundas på erfarenhet från tidigare generationer men även utifrån hypoteser de tar när de riskbedömer och prissätter sina lån & krediter. Just yngre personer kan bedömas som “hög risk” då man sällan har stadigvarande inkomst och potentiellt inte har koll på sina inkomster och utgifter. Man är ofta även mer benägen för spontana beslut i yngre åldrar.  Man ser t.ex. nu en växande trend för unga som handlar på krediter via e-handel. Detta beror på en låg åldergräns för att få kortsiktiga krediter för konsumtion.

Utöver åldern och inkomst brukar bankerna även ta mycket annat i beaktning som påverkar risken med att låna ut pengar till dig och din potentiella återbetalningsförmåga. Detta beror på att man har olika livsstilar i olika perioder i livet. Åldern är egentligen bara ett riktmärke som kan ge en indikation för ens förmåga att ta kunna betala tillbaka på lånet – även om det inte är ett måste. I vissa fall är åldern förhandlingsbar om du kan påvisa tydliga argument till varför (du kan dock ej ta lån när du är omyndig – d.v.s. under 18 år).  

Hur gammal behöver jag vara för att få ta ett SMS-lån? 

För att ta ett mindre lån så finns en åldergräns på 18 år. Det beror på att du behöver vara myndig för att kunna låna. Vissa långivare kan även kräva högre ålder som t.ex. 20 år för att godkänna ett lån. Detta är för att de vill minimera risken för att man i ung ålder är mer utsatt för att bli av med jobbet vilket innebär tappade inkomster och därmed förlorad betalningsförmåga.

Hur gammal behöver jag vara för att ta ett privatlån?

För att få ta ett mindre lån så finns en åldergräns på 18 år men vissa långivare har även en åldergräns på 20 år. Det beror på att yngre personer inte har samma erfarenheter och lika stabil ekonomi som någon som har varit ute på arbetsmarknaden ett par år och det är därför lägre risk för banken att låna ut till någon som är lite äldre. Stabilitet och trygghet är något som banken värnar om.

Hur gammal behöver jag vara för att låna pengar till bilen?

Om du vill låna pengar till bilen behöver du vara minst 18 år. Ett billån skiljer sig lite mot ett privatlån eftersom att bilen oftast finns en säkerhet för lånet. På så sätt har banken en säkerhet som skyddar dem från att du som långivare helt skulle förlora betalningsförmågan eftersom de då kan realisera panten i billånet.

Hur gammal behöver jag vara för att ta ett bolån?

Du behöver minst vara 18 år för att ta ett bolån. Dels så beror det på att du behöver vara myndig för att ingå ett avtal med banken men även för att du behöver en stadigvarande inkomst som säkrar upp för banken att du kan betala tillbaka. Värt att ta i beaktning är att du som låntagare även behöver en kontantinsats till ditt bolån och i de flesta fall även en fast anställning. Kontantinsatsen brukar vara på minst 15% av bostadens totala värde och majoriteten av arbetsgivare ger dig fast anställning efter 6 månaders provanställning.

Kan man vara för gammal för att få ta ett lån? 

Det kortfattade svaret är ja, men enligt diskrimineringslagen får banken inte neka dig lån p.g.a. hög ålder. Däremot så har man gjort en lagändring som säger att det är okej att neka någon lån i “berättigat syfte”. När det kommer till lån när man har kommit upp i åldrarna så kan banken med andra ord neka dig ett lån med längre återbetalningstider eftersom din betalningsförmåga kan komma att försämras med pensionen som enda inkomst och i det värsta tänkbara scenariot, att du som låntagare förlorar betalningsförmågan helt och hållet. Det man kan göra är att se om man kan ha en borgensman eller medlåntagare när man ansöker om lån. För att bli godkänd som medlåntagare behöver man vara folkbokförda på samma adress d.v.s. samboende medan en borgensman kan vara vem som helst.  

Oavsett om du är ung eller gammal så lönar det sig att jämföra först, nedan hittar du länkar till våra populäraste lånejämförelser:

Jämför privatlån

Jämför billån

Jämför bolån

Samla lån

Om du har frågor, synpunkter eller annat du vill ta upp med oss får du gärna skriva en kommentar eller skicka ett mail till info@bankfinder.se så hjälper vi dig vidare så snart vi kan.